Úvod
O nás
AKTUÁLNĚ...
Šikana jménem REGISTRACE
Ústava
Program
TREFA
Akce
Filosofie
Korespondence
Foto
Klub sponzorů
Česká kolaborace
TOPlistKontaktní adresa:


VLASTENECKÝ SPOLEK Mistra Jana Husa

Jiřího Wolkera 1340/14

41501, Teplice

tel.: 417 570 308

e-mail: rytirsvoboda@seznam.cz
MYŠLENKY NA POČÁTKU CESTY

Katolická církev nerada slyší o Husovi, o prodávání odpustků, trojpapežství, natož pak o povstání Českého národa, který odmítl poslušnost církvi a statečně se postavil křižáckým armádám celé západní Evropy. Církev evangelická, druhá největší část křesťanstva, dnes uznává, že církevnímu sněmu v Kostnici nezbylo, než Husa upálit, protože se odmítl podrobit jednotnému názoru celé křesťanské církve. A tak vzniká tichá dohoda mezi hlavními církevními směry; v zájmu budoucí jednotné evropské křesťanské kultury nejraději na tohoto českého nacionalistu zapomenout.

Dnes ovšem existuje také Církev československá husitská, národní, Husova církev, která však prožívá hlubokou krizi. Asi třetina jejích duchovních by se nejraději přidala ke katolické církvi, větší část pak živoří v křesťanské tradici, která této původně liberální církvi byla vnucena komunisty a která tedy pramálo obyvatele této země zajímala. To se také projevuje rapidním zmenšováním členské základny. Liberální a inteligentní duchovní jsou z církve odstraňováni, aby osobnosti s "ostrými lokty", které v ústředí církve nakonec přežijí, mohli disponovat jejím rozsáhlým majetkem a dále budovat svou kariéru. Asi se dočkáme spíše dalších skandálů, než moudrých myšlenek. Poslední patriarcha církve například spatřuje význam M. J. Husa v tom, že zdůrazňuje Bibli.

Pro svobodné křesťany a věřící, kteří nekonzumují názory církví, stejně jako pro vlastence a všechny ušlechtilé duchovní a ušlechtilé Čechy je význam Mistra Jana Husa mnohem hlubší a jasnější. Mistr Jan Hus byl knězem a PRAVDU hledal především u Ježíše a v Bibli, ale co jiného měl v dobách středověké totality k dispozici? Přesto dospěl k ideálu Pravdy, který pak stavěl nade vše. Pro tento ideál, v dnešní době vědy a logického myšlení tak samozřejmý, obětoval Mistr Jan Hus svůj život. Ideál poznané pravdy, která spojuje člověka s Bohem a která stojí vysoko nad církví i nad Biblí, předběhl Mistr Jan Hus ostatní náboženské myslitele Evropy o několik století.

Sčítání lidu v roce 1991 odhalilo, že se k církvím v České republice v tomto roce hlásilo již výrazně méně než polovina obyvatel. Tato evropská "anomálie" je často přičítána M. J. Husovi a to právem. Český národ si přes brutální rekatolizaci po bitvě na Bílé Hoře a následující "době temna" uchoval svoji hrdost a vlastní rozum. My češí nejsme ovšem divní a nenormální, jsme prostě v duchovním smyslu dále než ostatní Evropané. I když náš stát věnuje miliardy korun na podporu křesťanských církví, nic tonení platné. Český národ započal epochu svobodného a pravdivého názoru na svět, který vyjadřuje například věda, umění a nezávislé formy duchovnosti. Krize křesťanství možná bude pokračovat ještě mnoho let. Stále budou prostí jedinci, pro které je církev útočištěm a sociální základnou. Ani miliardy korun, které církve zřejmě dostanou od našeho státu, nemohou tento trend zvrátit. Češi nejsou nevzdělaní, ale jsou naopak chytří na to, aby se vrátili do duchovního vězení.

Občanské sdružení Mistra Jana Husa si klade za úkol následující vývoj náboženství v České republice monitorovat a komentovat, zasazovat se o svobodu náboženství, která je jedním ze základních pilířů demokracie. Jestliže náš stát podporuje církve finančně, činí tak nejen proti vůli většině obyvatel, ale v rozporu se zdravým rozumem plýtvaje státními prostředky ke škodě národa a samotných církví. Ty se pak vůbec nemusí starat o názory lidí, protože je živí stát. Občanské sdružení M. J. Husa chce propagací myšlenek svého učitele a šířením pokrokových myšlenek vytvořit hnutí, které povede diskuzi k nastolení rozumného pořádku ve věcech duchovních.

© Cheren 2008